ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Navigace
KONTAKTY


1.třída - 386 102 378

2.třída -386 102 379

3.třída - 386 102 374

mobil - 731 171 452


Mateřská škola při ZŠ a MŠ L. Kuby 48IČO: 60077212

Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Miroslav Kůs

Zástupce ředitele ZŠ a MŠ: Mgr. Romana Kábelová

Zřizovatel: Statutární město České Budějovice

Stanovená kapacita: 70 dětí
Počet tříd: 3

Třídy:

1. třída Berušky
2. třída Žabky
3. třída Myšky

Provozní doba: Po - Pá 6.30 - 16.30 hod.

skolka

Vize naší Mateřské školy


     Rádi bychom byli školou, kam budou chodit děti rády. Kde budou cítit pocit bezpečí a radovat se ze svého spokojeného dětství. Kde se budou rozvíjet, tvořit a učit se využít svůj potenciál. Vedeme děti ke vzájemné spolupráci, komunikaci, toleranci, úctě a důvěře. Snažíme se o vzájemné propojení výchovně vzdělávacího procesu s rodinným prostředím a rodinou. Vedeme děti k samostatnosti a soběstačnosti.

     Chceme zde vybudovat Mateřskou školu, která bude zaměřena ekologickým a technickým směrem. V dnešní době je čím dál tím více obtížnější propojení se s přírodou a proto vedeme děti k environmentálnímu smýšlení. O uvědomění si krásy a lehkosti přírody kolem nás, o péči a ochranu přírodních bohatství. O navrácení se k čistotě a přírodním zákonitostem. Dále děti seznamujeme v rámci projektu „Těšíme se do školy“ s technikou- interaktivní tabule, interaktivní stůl, atd.

skolka

Provoz školy


Provoz našeho zařízení je celodenní od 6:30 do 16:30 hodin. Příchod dětí je individuální, nejlépe však do 8:15 hod., aby nebyl narušen výchovně vzdělávací program.

Režim dne:
6:30-8:15 příchod dětí do Mš a volná hra, tělovýchovná chvilka
8:15-8:30 osobní hygiena
8:30-9:00 dopolední přesnídávka
9:00-9:30 řízená činnost, komunitní kruh
9:30-11:30 pobyt venku, osobní hygiena
11:30-12:00 oběd, osobní hygiena
12:00-14:00 polední odpočinek
14:00-14:30 osobní hygiena, odpolední svačina
14:30-16:30 didaktické hry, volná hra, pobyt venku, rozcházení dětí

Organizace školního roku 2018/2019


Zahájení vyučování pondělí 3. září 2018.
Podzimní prázdniny pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdninysobota 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019.
Výuka pokračuje od pondělí 7. ledna 2019.
Ukončení 1. pololetíčtvrtek 31. ledna 2019.
Pololetní prázdniny pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny 4.2. až 10.2.2019
Velikonoční prázdninyčtvrtek 18. dubna 2019 (pátek 19. dubna je tzv. ostatním svátkem).
Ukončení druhého pololetípátek 28. června 2019.
Hlavní prázdninyod soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Zahájení školního roku 2018/2019    pondělí 2. září 2019


S kým spolupracujeme


      Naše Mateřská škola spolupracuje s ekologickým centrem Cassiopeia - kde děti pomocí ekologických programů nalézají cestu zpět k přírodě a jejímu bohatství. Další spolupráce probíhá se Základní školou- v projektu „Těšíme se do školy“ - kde se děti hravou formou učí s technickými vymoženostmi Základní školy atj,…interaktivní tabule, interaktivní stůl, atd. Vedeme děti k počítačové gramotnosti a technické osvětě. Také spolupracujeme s Plaveckou školou, kde se děti každým rokem zdokonalují ve vodních hrách a přípravě na plavecké dovednosti. A nakonec se naše spolupráce obrací k rodičům, kteří jsou nám velice cenným přínosem do našeho vzdělávacího systému.

     Více o projektu na stránkách www.cegv-cassiopeia.cz

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování


Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ ve školním roce 2018/2019 a výše úplaty za stravování v přiloženém dokumentu ZDEODKAZY