ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

REALIZACE PROJEKTŮ


Šablony 2017 na Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I : Šablony 2017 na Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/ 0004799

Projekt si klade za cíl rozvíjet a podporovat tyto oblasti:
1. personální podpora v MŠ = školní asistent
2. DVPP MŠ
3. Školní asistent ZŠ
4. Školní speciální pedagog
5. DVPP ZŠ = čtenářská a matematická gramotnost, inkluze
6. Tandemová výuka
7. CLIL ve výuce na ZŠ
8. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
9.Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
10. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_ ČtG
Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, Č. B.
Na Základní škole a Mateřská škole, L.Kuby 48, České Budějovice probíhá realizace projektu: “Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L.Kuby 48, Č.B.“, reg.č.: CZ.1.14/2.4.00/34.03257, který byl podpořen dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách
Operační program VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0200
Tvořivá matematika 2014/2015
Partnerský projekt s příjemcem IDV,o.p.s.Praha 8.
Cílem projektu je podpořit rozvoj kompetencí učitelů v oblasti čtenářské, matematické a počítačové gramotnosti.
Období realizace: školní rok 2014/2015
"ŠKOLNÍ PROGRAM"
ŠKOLNÍ PROGRAM skolni program
"VZDĚLÁNÍ 21 - úspěšný žák digitálního věku"
aktuality z projektu na naší škole
VZDĚLÁNÍ 21 - úspěšný žák v digitální škole fraus
projekt tvořivé informatikyTVOŘIVÁ INFORMATIKA S BALTÍKEM baltik
projekt moderní výuky programováníMLADÍ VÝVOJÁŘI
"Chlapecký volejbal do škol”
Chlapecký volejbal do škol chlapecky volejbal
"Mléko v evropských školách"
Mléko v evropských školách skolni program
Celé Česko čte dětemCelé Česko čte dětem


ŠKOLNÍ PROJEKTY


HRÁTKY S ROŽNOVSKÝMI ŽÁČKY

autor:
Mgr. Jana Broukalová
cíl:
hudebními aktivitami zprostředkovávat společné tvůrčí zážitky našim žákům i p. učitelkám
více o projektu

BIG RED BUS

skola      autor: Mgr. Jana Broukalová
cíl:
projekt s anglickými písničkami v rámci projektu HRÁTKY S ROŽNOVSKÝMI ŽÁČKY
Obsah prezentace: videoklipy s anglickými písničkami
více o projektu

VSTUPTE S NÁMI DO PŘÍRODY

autor:
Mgr. Renata Zemková
Mgr. Helena Tlapáková
cíl:
- vybudování učebny v přírodě s ekostezkami na školní zahradě
- rozšíření názorné výuky
- zapojení dětí do péče o školní přírodní učebnu a zlepšení jejich vztahu k přírodě
více o projektu

PODPORA VÝUKY FYZIKY A CHEMIE FORMOU PREZENTACE

autor:
Mgr. Renata Zemková,
Mgr. Libuše Jandová
cíl:
tvorba výukových prezentací pro potřeby základní školy v předmětech chemie a fyzika
více o projektu
Stránky projektu: www.prezentace-fyzika-chemie.wz.cz

Dvakrát měř, jednou řež

autor:
Mgr. Jana Broukalová, Mgr. Ivana Hanousková, Mgr. Ivana Vrbová
cíl:
Vyvození jednotky délky – metr
více o projektu

Město České Budějovice

autor:
Mgr. Monika Theinerová, Mgr. Ludmila Křížová, Mgr. Daniela Hütterová
cíl:
seznámení se s Českými Budějovicemi
více o projektu

Kuchyně německy mluvících zemí

autor:
PeaDr. Marcela Posedělová
cíl:
gastronomie německy mluvících zemí
více o projektu

Angličtina se slovníkemL

autor:
PeaDr. Marcela Posedělová
cíl:
naučit se pracovat se slovníkem
více o projektu

ARCHITEKTURA A MATEMATIKA

autor:
Mgr. Libuše Jandová
cíl:
osová a středová souměrnost v architektuře
více o projektu

DREI MAL

autor:
PeaDr. Marcela Posedělová
cíl:
soutěž ve znalostech o německy mluvících zemích
více o projektu

Předvolevní kampaň

autor:
Mgr. Michaela Kopsová
cíl:
nejdůležitější politické strany v ČR
více o projektu

Miniunesco

autor:
PeaDr. Marcela Posedělová
cíl:
význam organizace OSN - UNESCO
více o projektu

JEDNOTKY OBJEMU

autor:
Mgr. Libuše Jandová
cíl:
Převody jednotek objemu
Představa základních jednotek
více o projektu

Mein Traumzimmer, Traumhaus

autor:
PaeDr. Marcela Posedělová
cíl: Seznámení se slovní zásobou a uplatnění slovní zásoby v praxi
více o projektu

PODLAHA PRO ŠKOLNÍ ŠATNU

autor:
Mgr. Libuše Jandová
cíl:
Měření délky
Výpočty obsahů
více o projektu

PŘEMĚŘÍME CELÝ SVĚT

autor:
Mgr. Olga Košková
Mgr. Iva Štádlíková
Mgr. Hana Jurašová
cíl:
Praktické činnosti měření
Vyvození jednotky délky – metr
více o projektu

Cestovatelem po Českých Budějovicích

autor:
Mgr. Marcela Krychová
Mgr. Milada Figallová
Mgr. Daniela Hütterová
cíl:
čtení z mapy, orientace podle plánu, ověření znalostí o svém městě
bezpečné přecházení přes vozovku, doprava MHD
více o projektu

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ - 9. třídy

autor:
Mgr. Michaela Kopsová
Mgr. Helena Tlapáková
cíl:
poznat výzamná světová náboženství – zásady, shodné a rozdílné znaky
tolerance a pochopení odlišností lidí různého vyznání.
více o projektu

– KDO JE KDO – MALÁ ENCYKLOPEDIE ZAJÍMAVÝCH OSOBNOSTÍ NAŠÍ VLASTI - 7. třídy

autor:
Mgr. Michaela Kopsová
cíl:
Poznat významné a zajímavé osobnosti (vědce, umělce, hrdiny, politiky) naší země
více o projektu

BEZPEČNĚ NEJEN NA CESTĚ DO ŠKOLY - 2. třídy

autor:
Mgr. Olga Košková
Mgr. Iva Štádlíková
Mgr. Hana Jurašová
cíl:
základy bezpečného chování nejen v silničním provozu, ale i doma
více o projektu

Jógou ke zdraví a duševní rovnováze - školní družina

autor:Jana Zelinková
cíl:
Kde se jóga cvičí, správná technika dýchání.
více o projektu

Doba a čas - 1. třídy

autor:
Mgr. Olga Košková
Mgr. Iva Štádlíková
Mgr. Kateřina Prollová
cíl:
Měření času, utřídění znalostí prvouky
více o projektu

Návštěva u hasičů - školní družina

autor:Lenka Líbalová
cíl:
Odpovědnost a bezpečnost při všech dětských hrách a činnostech
více o projektu

Děti a pohádky - školní družina

autor:Lenka Líbalová
cíl:
Kladný vztah ke knihám a pohádkám
více o projektu

Zdravá výživa - školní družina

autor:Jana holubová
cíl:
Probudit u dětí zájem o zdravé jídlo a chuť zapojit se při jeho přípravě
více o projektu

Kam za dobrou knihou?

autor:
Mgr. Jana Broukalová
Mgr. Iva Vrbová
Růžena Kotisová
cíl:
Podpořit a rozvinout zájem dětí o čtení
více o projektu

Máme rádi zvířata - školní družina

autor:Jana Turková
cíl:
vytváření kladného vztahu dětí k přírodě a živým tvorům
více o projektu

VV - Cesta do pravěku

autor:
PaedDr. M. Posedělová
cíl:
Projekt podporuje zážitkové poznávání hrových a rekreačních aspektů výtvarných činností a jejich samostatné kreativní rozvíjení.
více o projektu

S kamarádem kaprem chráním přírodu - školní družina

autor:
Lenka Líbalová
cíl:
péče o přírodu kolem nás a její ochrana, ekologická výchova
více o projektu

VESMÍR

autor:
Mgr. Marie Březinová,
Mgr. Marcela Krychová,
Mgr. Milada Figallová
cíl:
zpracování tématu pomocí nabytých vědomostí z vyučovacích hodin a návštěvy planetária
více o projektu

ŚKOLA SNŮ

autor:
Mgr.E.Hejnová,
Mgr.R.Bučková,
Mgr.V.Čermáková
cíl:
rozvoj schopnosti vnímat věci kolem sebe,rozlišovat a uvědomovat si přednosti a nedostatky
více o projektu

TÝDEN ZDRAVÍ

autor:
Mgr. Olga Košková,
Mgr. Iva Štádlíková
Kateřina Prollová
cíl:
podpora správných stravovacích návyků
význam pohybu pro zdraví
více o projektu

HUDEBNÍ PROJEKT

autor:
Mgr. Dagmar Švecová,
Mgr. Petra Adamčíková
cíl:
Orientace v soudobé hudbě
více o projektu

PROCHÁZKA POHÁDKOU

autor:
Mgr. Olga Košková,
Mgr. Iva Štádlíková
Kateřina Prollová
cíl:
Znalost známých pohádek
Schopnost samostatné reprodukce pohádky
více o projektu

KNIHA JE MŮJ KAMARÁD

autor:
Mgr. Olga Košková,
Mgr. Iva Štádlíková
cíl:
Najít si kladný vztah k četbě a knihám
více o projektu

ŽIVÁ PŘÍRODA – ČLOVĚK–PÁN TVORSTVA?

autor:
Mgr. Olga Košková,
Mgr. Iva Štádlíková
cíl:
Naučit děti vážit si svého těla
více o projektu

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

autor:
Růžena Kotisová
Mgr. Jana Broukalová
Mgr. Iva Vrbová
cíl:
Vytvořit správné návyky při pohybu na pozemních komunikacích
více o projektu

ŽIVOČICHOVÉ NAŠÍ PLANETY

autor:
Mgr. Marie Březinová
Mgr. Marcela Krychová
Mgr. Milada Figallová
cíl:
Ucelení a utřídění znalostí z přírodovědy o živočišných druzích
více o projektu

ZDRAVÁ VÝŽIVA

autor:
Mgr. Eva Hejnová
Mgr. Vladimíra Čermáková
Mgr.Renáta Bučková
cíl:
podpora správných stravovacích návyků
více o projektu

MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

autor:
Mgr. Marie Březinová
Mgr. Marcela Krychová
Mgr. Milada Figallová
cíl:
čtení z mapy, orientace podle plánu, ověření znalostí o svém městě
více o projektu

ČTENÍ NÁS BAVÍ – ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ DRUHÝCH TŘÍD

autor:
Mgr. Olga Košková
Mgr. Iva Štádlíková
Mgr. Hana Jurašová
cíl:
Zdokonalení čtenářských dovedností
Najít si kladný vztah k četbě a knihám
Schopnost samostatné reprodukce knihy
Orientace v naší nejbližší knihovně
více o projektu

Partnerská školaDigitální vzděláváníNaše úspěchyPráce žákůŠkola spolupracuje