ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Projekt "VZDĚLÁNÍ 21 - úspěšný žák digitálního věku"VZOROVÁ ŠKOLA SMART

skola        Naše škola získala prestižní ocenění SMART VZOROVÁ ŠKOLA 2012.   skola

aktualizováno: 12.6.2012


Dotazník pro rodiče žáků digitálních tříd šesti pilotních škol

skola        Výsledky ankety rodičů, ve které se rodiče měli vyjádřit k určitým informacím a problémům, které souvisejí s projektem Vzdělání 21.
     Vyhodnocení dotazníku zde

aktualizováno: 13.1.2012


Krajská konference o podpoře interaktivní výuky na naší škole

skola       Dne 3.11. se na naší škole koná krajská konference o podpoře interaktivní výuky
    Kromě inspirací a nápadů v oblasti IT se mohou účastníci inspirovat i náměty na rozvoj školy v rámci EU peníze školám
    Náměty konference:
Žákovské notebooky ve výuce
Matematika a další vědy atraktivně, Jazyky
Hlasování, zpětná vazba a testování
Snadné vytváření DUMů
    O registraci prosíme z kapacitních důvodů - do 1.11.2010. Účast na konferenci je zdarma.

aktualizováno: 12.10.2010    pozvánka na konferenci


Testování žáků 6. ročníků - v rámci projektu "VZDĚLÁNÍ 21 - úspěšný žák digitálního věku"

skola       V průběhu týdne od 25.1. do 28.1. probíhalo na všech 3 školách zapojených do projektu "VZDĚLÁNÍ 21 - úspěšný žák digitálního věku" testování žáků v předmětech fyzika, matematika, český jazyk a anglický jazyk.
    Testy připravila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Ve šklách byli pararelně testováni žáci ze třídy, kde se pracuje s notebooky a ze třídy, kde probíhá klasická výuka s učebnicemi.

aktualizováno: 1.2. 2010


Návštěva redaktorky Učitelských novin

 skola     Budou o nás psát v Učitelských novinách.
    Dne 18.11.2009 navštívila naši školu respektive počítačovou třídu 6.A redaktorka Učitelských novin.
    Byla přítomna interaktivní výuce přírodopisu a brzy se zde objeví odkaz na tiskovou zprávu.

aktualizováno: 18.11. 2009


Návštěva zástupců Magistrátu města na naší škole

skola      Dne 21.10.2009 navštívili zástupci města Českých Budějovic počítačovou třídu v naší škole, kde slavnostně přestřihli pásku a sledovali průběh výuky..
Zúčastnili se hodiny přírodopisu a viděli, jak jsou využívány notebooky, interaktivní tabule Smartboard s příslušným softwarem a interaktivní učebnice firmy Fraus.

aktualizováno: 23.10. 2009


Odkazy na zajímavé články o podobných projektech

 skola        V Polsku experimentují, děti nosí do škol místo učebnic netbooky čtěte článek
     Netbooky se možná prosadí i ve školách v Česku čtěte článek

aktualizováno: 30.11.2009


Projekt "VZDĚLÁNÍ 21 - úspěšný žák digitálního věku"


NAŠE ŠKOLA - ÚČASTNÍK NEOBVYKLÉHO PILOTNÍHO PROJEKTU "VZDĚLÁNÍ 21 - ÚSPĚŠNÝ ŽÁK DIGITÁLNÍHO VĚKU"

   V září 2009 odstartoval ve třech vybraných školách republiky neobvyklý pilotní projekt. Jde o dlouhodobý výzkum s průběžným hodnocením, jehož cílem je identifikace nejvhodnějších způsobů a metod zapojení moderních digitálních technologií do každodenní praktické výuky na všech typech a stupních škol. Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny především na žáky, tj. zlepšování jejich vědomostí a dovedností díky vhodnému a didaktickému kombinování moderních technologií se špičkovým výukovým obsahem, ale i na způsob práce učitele s těmito prostředky.

   Projekt čerpá z podobných předchozích aktivit (digitální třída), při nasazení do reálného provozu českých škol jde ale mnohem dále. Díky úzké spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze bude po celou dobu trvání projektu prováděn odborný výzkum a objektivní srovnávání výsledků nových forem a procesů výuky s běžnými. Výstupy projektu budou sloužit jako podklad pro metodické a didaktické návody a popis organizačních a technických opatření - tak, aby bylo možné stejný způsob výuky úspěšně zavádět do praxe na jakékoliv škole.

   Na první fázi pro školní rok 2009/10 spolupracují partneři: Nakladatelství FRAUS, AV MEDIA, INTEL, Microsoft a Hewllett-Packard.

   Průběžně Vás budeme informovat o průběhu projektu na naší škole.
V současné době již žáci třídy 6.A využívají při své výuce vlastní NETBOOKY, na kterých jsou nainstalované digitální učebnice nakladatelství Fraus.


aktualizováno: 16.10. 2009    více o interaktivní výuce


Partnerská školaDigitální vzděláváníNaše úspěchyPráce žákůŠkola spolupracuje